Metoder

Olika metoder för din tandblekning

Tandblekning är en process som bleker missfärgningar ur dina tänder ända från emaljen in till dentinet. Det finns flera olika metoder för tandblekning, både för hemmabruk och på klinik. Det är viktigt att känna till att alla tandblekningsmetoder inte ger samma resultat på dina tänder.

Plasmaljusblekning

Vid plasmaljusblekning används plasmaljus för att aktivera blekningsgelen. Tandkött, läppar, munhåla etc. behöver inte täckas över för att undvika skadliga bieffekter och inga ilningar i tänderna uppstår under eller efter behandlingen. Plasmaljusblekning innebär att man använder sig av noggrant sammansatta och milda preparat i kombination med välbalanserad ljusstyrka. Normalt sett behöver inte heller patienter som bleker sina tänder med plasmaljus återkomma för upprepade behandlingar. Blekning med plasmaljus ger mycket bra resultat.

Tandblekning med laser

Vid laserblekning används laser för att aktivera blekningsgelen. Behandlingen är ofarlig men det är vanligt att man känner ilningar i tänderna. Ilningarna kan sitta i några dagar efter behandlingen. Vid tandblekning med laser isoleras tandkött och tandhalsar med ett tättslutande plastmaterial och såväl patient som tandläkare behöver skyddsglasögon mot laserljuset. Alla är inte lämpliga kandidater för laserblekning. En viktig risk att beakta vid tandblekning med laser är att lasern värmer upp tanden och kan i vissa fall ge biverkningar i form av pulpretraktioner.

Blekskena

Tandblekning med hjälp av blekskena tar längre tid än en laserblekning eller blekning med plasmaljus. Du kan köpa ett blekningskit i en vanlig affär, via postorder eller Internet. Ett annat alternativ är att få en individuellt anpassad blekskena av en tandläkare. Själva blekningen av tänderna sköter du själv hemmavid. Antingen nattetid eller dagtid. Resultatet blir liknande som vid en laser- eller plasmaljusblekning men tar avsevärt längre tid och är besvärligare.

Whitening Tandkräm

Tandkrämen måste innehålla åtminstone 10 % karbamidperoxid för att fungera skapligt. Karbamidperoxiden bör ligga på dina tänder under en längre tid för att blekningen ska fungera och är därför inte optimal för tandblekning. En bra whitening tandkräm är däremot utmärkt att använda efter en tandblekning för att bibehålla tänderna vita så länge som möjligt. Tandkrämen förändrar inte nyansen på dina tänder men motverkar att nya fläckar uppstår.

Whitening Strips

Whitening Strips är remsor belagda med lågprocentig blekningsgel. Remsorna täcker endast vissa delar av de främre tänderna och de tar inte bort fläckarna mellan tänderna. Remsorna ger ofta ett ojämnt och fläckigt resultat. De är ej heller godkända i Sverige.

Hemblekning via Internet

Då det gäller billiga kurer som man kan beställa över Internet bör man vara extra försiktig. Det är inte ovanligt att preparaten kan vara direkt skadliga för dina tänder.
Hemblekning ger i 70% av fallen biverkningar. Dessa kan bestå i tandköttsskador alternativt ilningar och isningar i sådan utsträckning att behandlingen måste avbrytas. Ett gott råd är att alltid konsultera en tandläkare innan behandling påbörjas.

Deep bleaching

En kombinationsblekningsmetod som ursprungligen kommer från USA.
Behandlingen påbörjas med en 14 dagars hemblekningsbehandling där patienten sover med extra tjocka specialtillverkade blekskenor.
I dagsläget används en 2-komponents 16%-ig carbamidperoxid. Behandlingen avslutas därefter med en klinikblekning med eller utan ljus.
Behandlingen är främst avsedd för att bleka svårt missfärgade tänder.

Ozonblekning

Forskning pågår kring blekning med ozon. Preliminära invitro(laboratorie)-resultat visar på extremt snabb blekningseffekt på tänder.
Ozon är en mycket giftig och svårkontrollerad gas.
Det är därför mycket tveksamt om denna metod kan nå ut på marknaden som en färdig produkt. Vi bevakar utvecklingen.

Ultraljudsblekning

Aktivering av tandblekningsgel med hjälp av ultraljud har visat sig ge goda resultat. Rörelseenergin i ultraljudet har gett en snabbare nedbrytningsprocess av de missfärgande molekylerna.
Tyvärr har det varit svårt att finna en tandblekningsgel till denna metod som varit stabil nog för att produkten skall kunna bli stor på världsmarknaden. Vi bevakar utvecklingen.

Tandblekning med klordioxid

Tandblekning med aktiv klordioxid har funnits på den Europeiska marknaden sedan millennieskiftet. Klordioxid är en oxiderande gas som på liknande sätt som väteperoxid bryter ner missfärgningar i tändernas emalj utan att skada emaljstrukturen. Forskning och studier har i USA pågått kring produkten sedan 1970-talet. Aktiv klordioxid används idag främst som desinficerande ämne inom livsmedelsindustrin (chark, frukt och grönt), vattenrening, industriell blekning samt som aktiv ingrediens i dentala munvårdsprodukter såsom tandkräm och munskölj. Ett flertal genomförda medicinska studier har visat mycket positiva resultat kring klordioxidens egenskaper. Den största fördelen med klordioxidgasen är att den invitro dödar samtliga bakterier (även multiresistenta), virus, sporer och svamp på mindre tid än en minut. Produkten har blivit stor som tandblekningspreparat på marknader såsom Storbritannien där väteperoxid har varit olagligt att sälja. Som tandblekningspreparat är produkten inte så intressant för den svenska marknaden då den inte har några specifika fördelar jämfört med väteperoxiden. I andra sammanhang såsom tandkräm och munskölj är produkten mycket intressant då den visat sig både vara stabil i rumstemperatur och ha mycket goda egenskaper för oral hälsa.

Fotnot; Klordioxid ClO2 är en gas och skall inte förväxlas med Klorin (varumärke) som finns att köpa i livsmedelshandeln som blekmedel. Calciumhypoklorit och Natriumhypoklorit som används vid vattenrening av simbassänger är också kemiska substanser som ej skall förväxlas med klordioxid. Klorin mm skall ej användas till tandblekning då dessa är dokumenterat skadliga för tändernas emaljstruktur.

Blästring

Att blästra tänderna är eg. ingen blekningsmetod i ordets rätta bemärkelse, eftersom metoden endast avlägsnar ytliga missfärgningar mekaniskt. Blästring fungerar bra om man endast vill ta bort ytliga missfärgningar. Ett fåtal blästringsmetoder har visat sig ha så stark blästringseffekt att en viss tillfällig skrovlighet i emaljen uppstått. Denna typ av skrovlighet gör det lättare för nya missfärgningar att fastna på tandytan. BrilliantSmile rekommenderar därför traditionell putsning framför blästring.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns flera olika bra metoder för just din tandblekning och att alla metoder inte är lämpliga för alla sorts tänder. Laserblekning, ultraljudsblekning, plasmaljusblekning och blekning med blekskena ger ett bra resultat men har något varierade tillvägagångssätt. Ultraljudsblekning och plasmaljusblekning är de metoder som är skonsammast för dina tänder i och med att laserblekning och tandblekning med blekskena innebär en viss risk för tillfälliga ilningar i tänderna. Den idag mest lovande metoden för tandblekning på klinik är ultraljudsblekning som i jämförelse med plasmaljusblekning har en väsentligt kortare behandlingstid.

Boka tid