Dag
Tim
Min
Sek
Kampanjen är avslutad.
Dag
Tim
Min
Sek
Kampanjen är avslutad.
Dag
Tim
Min
Sek
Kampanjen är avslutad.
Dag
Tim
Min
Sek
Kampanjen är avslutad.

Bindvävsmassage

Bindvävsmassage

Bindväven finns i underhuden och runt kroppens alla muskler och organ. Den har till uppgift att ge stöd och hålla ihop kroppens delar. Vid olika sjukdomstillstånd och skador produceras ny bindväv, ibland alldeles för mycket och blir då ofta tät och oelastisk. Blodgenomströmningen försämras men kan med hjälp av bindvävsmassage öppna upp flödet.

Varje behandling inleds med en grundbehandling kring bäcken och ryggslut. Med hand och fingrar töjs den bindväv som är förtätad och sitter fast isär. När den yttre bindväven påverkas skickas reflexmässiga signaler även till den inre bindväven. På så vis ökar blodcirkulationen i hela kroppen fast endast delar av kroppen behandlas.

Bindvävsmassage leder till att spänningen i kroppen sänks vilket gör att musklerna slappnar av och smärtkänsligheten minskar. Den djupgående beröringen av hud och bindväv lugnar nervsystemet. Utrymme skapas runt muskler och inre organ och borttransporten av slaggprodukter underlättas. Stillastående energi sätts i rörelse så att kroppen kan hitta sitt naturliga flöde.

Kroppsbalansering

En kroppsbalansering syftar till att balansera kroppens energier. Man säger att kroppen ständigt genomströmmas av energi. Blir det obalans i dessa strömmar kan det leda till ohälsa eller obehag. Kroppsbalansering ingår som en del i det större begreppet kinesiologi och syftar till ett tillstånd av total harmoni.

Grunden i kroppsbalansering är att man testar fram vilka muskler som är svaga respektiva starka. En avvikelse från den normala kroppshållningen kan vara första tecknet på ett problem. Om vissa muskler är svaga eller hämmade får andra muskler arbeta desto mer för att kompensera denna svaghet. Dessa muskler blir då spända och överansträngda. Genom att massera olika punkter i syfte att stärka de svaga musklerna släpper spänningen i de starka musklerna och kroppen har då balanserats och lugn inträder.

Kroppsbalanseringen är en form av energibalansering som syftar till att hjälpa kroppen till självhjälp.