Hoppa till innehåll

Tandfyllning

En tandfyllning är en ersättning för saknat tandmaterial. Storleken på fyllningen kan variera – det kan vara en liten fyllning eller en storskalig tandrenovering.

Tidigare kallades mindre reparationer tätningar på grund av blyinnehållet.

Varför skall jag göra en tandfyllning?

Det kan finnas många skäl till varför du behöver fylla. Beror vanligtvis på:

Tandkaries,
Dålig tandemalje eller djupa spår på tuggytan.
Trasig tand.
Missfärgning av tänder.
En saknad tand.

Är alla tänder lämpade för tandfyllning?

Vanligtvis kan alla tänder fyllas. Om fyllning ska göras kräver en mycket skadad och försummad uppsättning tänder vanligtvis konsekvent planering och efterföljande behandling.

Om ytterligare behandling krävs kommer detta att meddela din tandläkare.